Regulaminy i oświadczenia

Konkurs Xmass Expo 2021
Czas trwania konkursu 04.11. - 04.12.2021

Regulamin
Konkursu

Deklaracja
Uczestnictwa
w Konkursie

Formularz
Przekazania
Nagrody

Oświadczenie o przeniesieniu praw do hasła

Pobierz oświadczenie laureata