Programy lojalnościowe

Program lojalnościowy to długofalowy projekt, mający na celu poprawę wielkości sprzedaży, oraz podtrzymywanie

pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi dla firmy klientami.

 

Dobrze zaprojektowany program lojalnościowy może przyczynić się do znacznego wzrostu sprzedaży.

W wielu przypadkach jest on podstawą działań marketingowych firmy.

 

Według przeprowadzonych badań, ponad 50% Polaków deklaruje przynależność do co najmniej jednego

programu lojalnościowego lub posiada co najmniej jedną kartę stałego klienta.